برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1398-10-10
1,900,000 ریال
پس از تاریخ 1398-10-10
2,900,000 ریال
|| امکان شرکت رایگان در پنل های تخصصی و کارگاه ها || دریافت گواهی پذیرش و حضور || نمایه مقاله در کنفرانس || سی دی مجموعه مقالات || حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس ||دریافت پکیج کنفرانس || میان وعده صبح و عصر + ناهار * * هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 90 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
2
تا تاریخ 1398-10-10
2,900,000 ریال
پس از تاریخ 1398-10-10
3,900,000 ریال
|| امکان شرکت رایگان در پنل های تخصصی و کارگاه ها || دریافت گواهی پذیرش و حضور || نمایه مقاله در کنفرانس || سی دی مجموعه مقالات || حضور یک نفر از نویسندگان در کنفرانس ||دریافت پکیج کنفرانس || میان وعده صبح و عصر + ناهار * * هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 90 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
3
تا تاریخ 1398-10-10
1,400,000 ریال
پس از تاریخ 1398-10-10
2,400,000 ریال
|| دریافت گواهی پذیرش و شرکت در کنفرانس || نمایه مقاله در کنفرانس || سی دی مجموعه مقالات || ارسال پستی مدارک * * هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 90 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
4
تا تاریخ 1398-10-10
2,400,000 ریال
پس از تاریخ 1398-10-10
3,400,000 ریال
|| دریافت گواهی پذیرش و شرکت در کنفرانس || نمایه مقاله در کنفرانس || سی دی مجموعه مقالات || ارسال پستی مدارک * * هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 90 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
5
تا تاریخ 1398-10-10
3,900,000 ریال
پس از تاریخ 1398-10-10
4,900,000 ریال
|| دریافت نشان تعالی و ارتقا حوزه پدافند غیر عامل در حفاظت از زیر ساخت ها ||دریافت گواهی پذیرش و حضور || امکان شرکت رایگان در پنل ها و کارگاه ها || نمایه مقاله در کنفرانس ||سی دی مجموعه مقالات و بسته های آموزشی ارائه شده || حضور دو نفر از نویسندگان یا اعضای شرکت در کنفرانس || میان وعده صبح و عصر + ناهار * *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 90 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
6
تا تاریخ 1398-10-10
5,900,000 ریال
پس از تاریخ 1398-10-10
6,900,000 ریال
||دریافت نشان تعالی و ارتقا حوزه پدافند غیر عامل در حفاظت از زیر ساخت ها ||دریافت گواهی پذیرش و حضور || امکان شرکت رایگان در پنل ها و کارگاه ها || نمایه مقاله در کنفرانس ||سی دی مجموعه مقالات و بسته های آموزشی ارائه شده || حضور دو نفر از نویسندگان یا اعضای شرکت در کنفرانس || میان وعده صبح و عصر + ناهار * *هزینه پذیرش به ازای هر مقاله مبلغ 90 هزار تومان جداگانه اخذ میگردد.
7
200,000 ریال
|| جهت دریافت گواهی پذیرش مقاله و سی دی مجموعه مقالات کنفرانس همراه با ارسال پستی
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.