رئیس شورای سیاست گذاری
دکتر غلامرضا جلالی فرهانی
رئیس کنفرانس
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور
وب سایت: www.civilica.com/Person-254.html
پست الکترونیکی: info [at] ispd.ir
کمیته علمی
دکتر سید باقر حسینی
دبیر کمیته علمی
دانشیار گروه مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=yx7wkKcAAAAJ&hl=en
پست الکترونیکی: hosseini [at] iust.ac.ir
تلفن: 021 73228231
کمیته داوران
دکتر سعید نوروزیان ملکی
دبیر کمیته داوران
استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: scholar.google.com/citations?user=QyC0AMcAAAAJ&hl=en&oi=ao
پست الکترونیکی: s_norouzian [at] sbu.ac.ir
کمیته اجرایی
حمید رضا کاووسی
دبیر اجرایی
مدرس و مشاور مبانی، اصول و راهبردهای دفاع سایبری
کارشناس ارشد طراحی و اجرای شبکه های ارتباطی و کامپیوتری
پست الکترونیکی: hr_kavoosi78 [at] yahoo.com
مهدی بیطرفان
مدیر اجرایی
دبیر انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ایران
وب سایت: www.researchgate.net/profile/Mahdi_Bitarafan
پست الکترونیکی: mehbita [at] gmail.com
امیر رضا حدادی
مدیر روابط عمومی
مدیر واحد شعب و همایشات انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران
مدیر دپارتمان آموزش و تحقیقات گروه فنی مهندسی سره
وب سایت: serehgroup.ir/?page_id=4354
پست الکترونیکی: hadddadi [at] serehgroup.ir
اسما اسکندری
مسئول دبیرخانه
مدیر واحد آموزش انجمن علمی پدافند غیرعامل ایران
کارشناس ارشد پدافند غیر عامل
پست الکترونیکی: as_es67 [at] yahoo.com