محورهای همایش
•    تبیین مفاهیم و مبانی نظری حفاظت از زیر ساخت های حیاتی( CIP )
•    تبیین چرخه اقدامات و فرآیندهای حفاظت از زیر ساخت های حیاتی( CIP )
•    تبیین انواع تهدیدات متوجه زیر ساخت های حیاتی کشور

  •   زیر ساخت های انرژی(هسته ای، نفت و گاز و پتروشیمی، آب و برق)
  •  زیر ساخت های پولی ، مالی ، بانکی
  • زیر ساخت های حمل و نقل(زمینی، هوایی، دریایی، فضایی)
  •  زیر ساخت های سایبری(فناوری اطلاعات IT ، ارتباطات CT)
  • زیر ساخت های نظام سلامت(بهداشت، درمان،پزشکی، بیمه)
  •  زیر ساخت های کشاورزی(غذا و دارو)

•    تاب آوری(Resiliency) زیر ساخت های حیاتی کشور در برابر انواع تهدیدات.
•    وابستگی متقابل(Interdependency) در زیر ساخت های حیاتی و روش های مدیریت و کنترل آن.
•    مصون سازی زیر ساخت های هوشمند ، روش ها ، مدل ها ،تجربیات ، الگوها ، استانداردها در برابر تهدیدات.